Little Sad Cloud ☁ ☁

Damla /16/ İzmir/ Müzikle kafa bulan insan.

Dürüst olmak gerekirse birinin bana aşık olabileceğini gerçekten düşünmüyorum.

(Source: saydaminsanlar, via bloodyjared)

Ooo neyi istediğimi bilmiyorum ama alırım bir dal

(Source: romantikparis, via paronamanyakk)

Anonymous asked: Sevgilin var mi ?


Answer:

romantikparis:

Angelina Jolie bile aldatıldı amına koyim, ben niye canımı sıkıyorum ki?

cikolatatanrisi:

image

(via uyanamayancirkin)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter