Little Sad Cloud ☁ ☁

Damla /16/ İzmir/ Müzikle kafa bulan insan.

İnternetten tanışıp sevgili olmak değilde bi sokakta karşılaşıp aşık olmak isterim.

(Source: ozan1erkek, via teniesmeruhusariisin)

"Benimle çıkar mısın?" demek yerine şunu yapın: "-Sevgilin var mı? +Hayır -İyi, artık var"

piskopatbiri:

muziginsesiniacarmisin:

image

Amk sonra güzel bi tokat bekleriz kızdan.

(Source: senkimlekimoluyon)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter